Säkerhetsinformation

Säker användning av hjälpmedel

mymobility-appen innehåller videor med övningar (valda och ordinerade av din ortoped som en del av din vårdplan) där hjälpmedel används för att utföra övningarna. Om du har frågor eller funderingar om användningen av hjälpmedel eller om övningarna i allmänhet ska du diskutera detta med din ortoped.

STADIG STOL

En stol anges som ett bra hjälpmedel för många av övningarna i din behandling. Du kan använda alla stolar som är stadiga, inte kan lutas och som inte har hjul som stöd när du står. Stolen måste ha lika långa ben så att den inte är ostadig. Använd bara stolen på halkfria ytor och se till att stolen är av en lämplig och bekväm höjd så att du kan stå helt upprätt när du använder den. För behandlingsövningar får du inte använda stolen på något sätt som du inte får direkta anvisningar om. Stå inte på stolen och luta den inte på två ben; dessa åtgärder kan leda till ett fall.

HANDDUK

Du kommer att behöva en handduk för vissa av övningarna, både som hjälp vid stretching och som bekvämt stöd. En handduk måste vara tillräckligt lång för att kunna viras runt en tvålitersflaska. En annan handduk måste vara så lång att du kan hålla i den med båda händerna när den går längs fotens undersida. En strandhandduk eller ett badlakan passar bäst. Vid behandlingsövningar får du inte använda handduken på något sätt som du inte får anvisningar om, som att stå på den, eftersom du kan falla.

TOM TVÅLITERSFLASKA

I vissa mymobility-övningar används en tom tvålitersflaska. Den ger stöd eller korrekt placering under övningar. Du kan vid behov använda en full tvålitersflaska, men var försiktig eftersom den kan vara tung och det finns risk att den läcker. Om du har en tom flaska, se till att ha locket på så att luften hålls kvar och gör flaskan styvare. Försök inte att stå på eller balansera på tvåliterflaskan. Den är inte avsedd att ge stöd för ditt huvud. Använd bara flaskan på de sätt som du får anvisningar om i mymobility-appen.

TRÄNINGSBAND

Ett träningsband är ett elastiskt band som kan användas för att ge motstånd vid övningar i stället för vikter. Du kan köpa träningsband online eller i sportbutiker eller så kan din läkare eller fysioterapeut ge dig några. I allmänhet har band med olika färg olika motstånd. Du måste veta träningsbandets märke för att lära dig vad färgerna betyder. Vissa träningsband innehåller latex, så om du har latexallergi måste du leta efter eller fråga om latexfria band. Nedan finns lite tips om hur du bäst använder dessa verktyg. Förbereda ditt träningsband: Att knyta en ögla i änden på träningsbandet gör det mycket lättare att fästa det i föremål. Öglan kan antingen träs direkt över något (t.ex. ett dörrhandtag) eller så kan öglans knut fästas bakom en stängd dörr för att stabilisera den änden av bandet. Genom att fästa bandet kan du dra i motsatt riktning från fästpunkten för att utföra motståndsövningar. Om du vill kan du även binda ihop bandets ändar för att kunna hålla bandet som en ögla. Öglan kan viras runt vristen för benövningar eller hållas i handen för armövningar. Välja motstånd för träningsband: Om du tycker att alla repetitioner för en övning är lätta har bandet inte tillräckligt motstånd. Om du får kämpa under hela övningen har bandet för mycket motstånd. De sista tre till fem repetitionerna ska vara svåra, men inte omöjliga, med rätt band. Om en övning är för lätt för dig och du inte har ett band med högre motstånd kan du prova att placera dig längre bort från bandets fästpunkt eller starta övningen med bandet i en mer utsträckt position, eftersom det ger ett ökat motstånd. Använda bandet säkert: Vira aldrig träningsbandet tätt runt dig eftersom det kan hämma blodcirkulationen. Kom ihåg att träningsband inte ska användas för att linda in något, som bandage eller rep eller för att hålla något på plats. Om du får en allergisk reaktion efter att ha använt ett band, som rodnad, svullnad eller klåda ska du omedelbart sluta använda bandet och kontakta den som gav dig bandet. Din arbetsterapeut bör kunna hjälpa dig att hitta ett annat band eller så kanske den butik där du köpte bandet kan hjälpa dig att hitta ett annat märke som fungerar bättre för dig. Använd endast träningsbandet enligt anvisningarna.

TRÄNINGSBOLLAR

Träningsbollar av olika storlekar kan behövas för vissa av dina övningar. För vissa övningar kan du kanske använda en boll du har hemma (som en fotboll eller volleyboll), men för andra övningar kan du behöva en stor träningsboll. Typer och användningsområde för olika bollstorlekar förklaras nedan: Små bollar: Vissa övningar kan be dig att klämma en liten boll mellan knäna. Denna lilla boll ska ha en diameter på 15–25 cm; den ska inte vara större än en vuxenfotboll men tillräckligt stor för att hålla knäna minst 5–10 cm isär. Du kan använda en fotboll eller volleyboll om det är allt du har men en mjuk, uppblåsbar plastboll fungerar bättre eftersom den är enklare att klämma ihop och är bekvämare. Du bör kunna hitta en liten plastboll i en lokal sportbutik eller online. Mellanstora och stora bollar: Mellanstora och stora bollar kallas ofta yogabollar eller träningsbollar. De är mjuka, uppblåsbara plastbollar med en diameter på 45–85 cm. Du måste hitta den bollstorlek som bäst passar dina behov. En boll som är i mellanstorlek för dig kan vara stor för någon annan eller omvänt. Du kan få anvisningar om att sitta på bollen eller använda den bakom ryggen för vissa övningar. Om du får anvisningar om att sitta på bollen ska du se till att:

 1. Du kan ha fötterna platt på golvet och hålla jämn vikt på båda.
 2. Du kan sitta upprätt med skuldror och höfter i en lodrät linje. Om du har svårt att sitta ordentligt kan du behöva en annan bollstorlek.
 3. Du inte bryter mot några operationsrelaterade instruktioner du fått medan du sitter på bollen.
 4. För säkrast användning ska knäna vara i eller precis under höfthöjd. Låren ska vara parallella med marken eller peka lite nedåt, men får aldrig peka uppåt. Om bollen är för låg kan det vara svårare att hålla balansen, vilket kan leda till fall samt göra det svårare att resa sig eller sätta sig.

Du bör kunna hitta dessa träningsbollar i en lokal sportbutik eller online. Det är även möjligt att du kan få köpa en rabatterad boll av din arbetsterapeut.

LITEN TRÄNINGSPALL

En liten träningspall behövs för vissa av de avancerade övningar som kan förekomma i dina behandlingsövningar. Dessa används oftast för stegövningar som syftar till att förbättra benstyrka eller uthållighet. Pallen ska vara 15 till 20 cm hög eftersom detta är höjden på de flesta trappsteg och trottoarkanter. Om detta är för svårt att börja med kan du börja med en lägre pall. Det är viktigt att komma ihåg följande när det gäller din pall:

 1. Se till att pallen placeras på ett fast och jämt underlag på avstånd från hala ytor.
 2. Pallens fyra ben ska vara i marken så att den inte är vinglig.
 3. Kontrollera att pallen är hel. Använd inte om den är rostig eller har sprickor och kontrollera att pallen är stabil och inte kommer att gå sönder vid användning.
 4. Om du har svårt med balansen ställer du pallen vid en vägg eller bänk. Det ger dig något stabilt att ta tag i och ger ytterligare stöd under övningarna.
 5. Om du har svårt att ta klivet upp kan steget vara för högt – prova med ett lägre tills din styrka förbättrats.

Om du inte har tillgång till en pall kan du använda det nedersta trappsteget i en trappa. Om du väljer detta alternativ ska trappsteget vara fritt från föremål, det ska vara helt plant och det ska vara tillräckligt djupt för att rymma hela foten.

GOLV/YOGAMATTA

Golvet kommer ofta att användas i träningsvideorna. Om golvet är obekvämt kan du använda en yogamatta. Kom ihåg att ta bort alla föremål som inte behövs för att utföra övningarna innan du lägger mattan på golvet. Du ska ha tillräckligt med utrymme runt mattan för att kunna sträcka ut armar och ben utan att slå i något. När du använder mattan ska du vara barfota eller använda skor med bra stöd och halkfria sulor, som tennisskor; strumpor halkar lätt på mattor och kan orsaka fall. Använd inte flip-flops eller andra hällösa skor på yogamattan. När du är klar med övningarna ska du ta bort yogamattan eftersom den utgör en snubbelrisk när den inte används. Du bör kunna hitta yogamattor i en lokal sportbutik eller online.

RULLATOR

En rullator är en typ av hjälpmedel och används för att ge dig stabilitet och stöd. Du kan använda en rullator för att hjälpa dig att gå efter operation. Innan du använder rullatorn måste du se till att den är korrekt inställd. Gör det genom att ställa dig vid rullatorn och låta armarna hänga rakt ned. Rullatorns handtag ska vara ungefär i jämnhöjd med dina handleder. Om de inte är det justerar du höjden med tryckknopparna på rullatorns underdel. Alla ben måste vara lika långa så att rullatorns handtag förblir horisontella och inte lutar. Några saker som är viktiga att komma ihåg vid användning av en rullator:

 1. Lägg inte hela din vikt på rullatorn. Den är bara avsedd för att stödja en del av din vikt.
 2. Ha alltid en fot i marken när du använder rullatorn.
 3. Stå rakt upp när du använder rullatorn. Sjunk inte ihop och luta dig inte framåt.
 4. Håll rullatorn nära kroppen. Du ska inte behöva sträcka dig långt efter rullatorn, eftersom detta minskar dess möjlighet att stödja dig och ökar risken att du faller.
 5. Säkerställ att rullatorn är av hög kvalitet. Tecken på rost eller stora bucklor minskar rullatorns hållfasthet.
 6. Om du aldrig använt en rullator tidigare ska du rådfråga din läkare eller fysioterapeut om hur du använder den innan du går med den.

Om du har frågor eller funderingar om rullatorn kontaktar du ditt vårdteam!

Övningsprogram

Detta övningsprogram har ordinerats av din vårdgivare. Detta program är inte avsett att diagnostisera något medicinskt tillstånd eller ersätta information eller vägledning från din vårdgivare. Konsultera din vårdgivare innan du börjar detta program eller om du har frågor medan du genomför detta träningspass. Försök inte att utföra en övning om du inte förstår hur du utför övningen på ett säkert sätt. Om du upplever smärta, svimningskänslor, yrsel, andnöd, fysiskt obehag eller svårigheter med dessa övningar, sluta omedelbart och rådfråga din vårdgivare. Överskrid inte det antal repetitioner som anges för varje övning i detta program och utför inte ytterligare övningar utöver de du tilldelats. OM DU TROR ATT DU BEHÖVER AKUT MEDICINSK HJÄLP SKA DU OMEDELBART RINGA DITT LANDS NÖDNUMMER.

Meddelanden

Meddelandefunktionerna låter dig kontakta vårdteamet via text- eller videomeddelande. Dessa meddelanden kanske inte övervakas kontinuerligt, om din fråga eller fundering är akut ska du ringa din vårdgivare. Om du upplever smärta, svimningskänslor, yrsel, andnöd, fysiskt obehag eller svårigheter med dessa övningar, sluta omedelbart och rådfråga din vårdgivare. OM DU TROR ATT DU BEHÖVER AKUT MEDICINSK HJÄLP SKA DU OMEDELBART RINGA DITT LANDS NÖDNUMMER.