Wereldwijde toestemming

Toestemming voor de anonimisering van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de mymobility verklaring inzake privacy.

In de verklaring inzake privacy wordt uitgelegd dat wij alleen identificatoren (individuele en persoonlijke kernmerken waardoor u geïdentificeerd kunt worden) kunnen verwijderen uit uw persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming opdat Zimmer Biomet die geanonimiseerde gegevens kan gebruiken voor Zimmer Biomet’s eigen doeleinden. Dat betekent dat u wel of niet kunt instemmen met deze verwerkingsstap, ook bekend als anonimisering van uw persoonsgegevens. Anonimisering betekent dat al uw persoonlijke kenmerken verwijderd zijn zodat die gegevens alleen tot u herleid kunnen zijn na een aanzienlijke inspanning van tijd, kost en arbeidskracht.

Wanneer uw gegevens geanonimiseerd zijn zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden, kunnen wij gebruik maken van deze geanonimiseerde gegevens of ze delen voor alle doeleinden en zonder beperkingen, met inbegrip van commerciële doeleinden.

Als u beslist dat u geen toestemming wilt verlenen om uw identificeerbare persoonsgegevens te verwijderen, kunt u natuurlijk mymobility blijven gebruiken met uw behandelingsteam. U kunt te allen tijde uw toestemming herroepen.

Als u ons toestemming verleent voor de anonimisering van uw persoonlijk gegevens om die te gebruiken voor Zimmer Biomet’s eigen doeleinden, klik dan op “Ja”. Als u ons daarvoor geen toestemming verleent, klik dan op “Nee”.