Globalt samtycke

Samtycke till anonymisering av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i mymobilitys sekretessmeddelande.

Mymobilitys sekretessmeddelande klargör att vi bara kan ta bort identifierare (individuella personliga egenskaper som du kan identifieras genom) från dina personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke, så att Zimmer Biomet kan använda dessa anonymiserade data för Zimmer Biomets egna syften. Detta innebär att du kan godkänna eller invända mot detta behandlingssteg, även kallat anonymisering av dina personuppgifter. Anonymisering innebär att alla personliga egenskaper tas bort, så att dessa uppgifter endast kan kopplas till dig igen med hjälp av stora investeringar i tid, kostnader och arbetskraft.

När dina uppgifter har anonymiserats så att du inte längre kan identifieras, kan vi använda eller dela dessa anonyma uppgifter för alla syften och utan begränsning, även för kommersiella ändamål.

Om du beslutar att inte ge ditt samtycke till att ta bort dina identifierbara personuppgifter, kan du naturligtvis fortsätta att använda mymobility med din behandlingsgrupp. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Om du samtycker till att vi anonymiserar dina personuppgifter för att använda Zimmer Biomets egna syften, klicka på ”Ja” nedan. Om du inte samtycker, klicka på ”Nej””