mymobility™ meddelande om integritetsskydd

Välkommen

Zimmer Biomet värdesätter din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande från Zimmer Biomet (”Meddelande”) förklarar hur vi samlar in, använder, delar, överför och behandlar information som samlats in från eller om dig (”Personuppgifter”) av något dotterbolag eller dotterbolag till Zimmer Biomet Holdings, Inc. (tillsammans ”Zimmer Biomet”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Omfattning

Detta meddelande beskriver de typer av personuppgifter som Zimmer Biomet kan samla in eller behandla hur vi kan använda och lämna ut personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter beträffande vår behandling av dina personuppgifter. Detta meddelande gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av oss online (via webbplatser, applikationer och annat) när vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig, din läkare, sjukhus, medicinsk behandlings- eller skanningsanläggning eller annan vårdgivare (tillsammans, ”Vårdgivare”, som både refererar till vårdgivarinstitutionen, organisationen eller företaget och personer som är anställda av eller arbetar för eller med en sådan organisation) eller dina patienter och i andra situationer där du interagerar med oss, inklusive var som helst detta meddelande är publicerat eller refererat till (produkter, tjänster, webbplatser och andra system kommer i detta meddelande att kallas ”Produkter och tjänster”). Detta meddelande gäller också för personuppgifter som samlas in eller behandlas när du interagerar med oss personligen, via telefon eller post.

Zimmer Biomet kan ha andra unika sekretessmeddelanden som gäller vissa specifika situationer, till exempel sekretessmeddelanden för specifika produkter och tjänster under olika specifika omständigheter. I den utsträckning du fick ett annat sekretessmeddelande eller en annan policy och dessa policyer eller meddelanden gäller kommer dessa policyer eller meddelanden att styra våra interaktioner med dig, inte det här.

Om du tillhandahåller personuppgifter om någon annan än dig själv bör du observera att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar om sekretess och dataskydd innan du lämnar den informationen till Zimmer Biomet (inklusive att erhålla samtycke, om det behövs och krävs).

Läs igenom detta meddelande noggrant. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag godkänner du detta meddelande genom att ge oss dina personuppgifter eller på annat sätt interagera med oss.

Zimmer Biomet-dotterbolaget eller dotterbolaget som du, din vårdgivare eller din patient interagerar med eller som äger och driver produkten eller tjänsten är, i tillämpliga fall, den enhet som ansvarar för insamling och användning av dina personuppgifter (känd i vissa jurisdiktioner som registeransvarig). En lista över registeransvariga återfinns i Bilaga 1 till detta meddelande och kontaktuppgifter finns i avsnittet Kontakta oss vid slutet av detta meddelande.

Insamling av information

Personuppgifter

”Personuppgifter” är all information som kan användas för att identifiera en person eller som vi kan koppla till en enskild person, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer, eller hälso- eller behandlingsinformation i tillämpliga fall. Personuppgifter kan i vissa jurisdiktioner även innehålla information som indirekt identifierar en person – till exempel ett unikt nummer som tilldelas en patient av en vårdgivare, även utan annan identifierande information. Observera att vi för patienter, som beskrivs nedan, ofta får information om dig från din vårdgivare.

Exempel på tillfällen där vi samlar in Personuppgifter, inkluderar om du:

 • Registrerar dig för ett konto för en av våra produkter eller tjänster;
 • Registrerar dig för nyhetsbrev eller annat informations- eller marknadsföringsmaterial;
 • Deltar i våra evenemang, konferenser eller utbildningar, inklusive utbildningar i kirurgi och produkt- och tjänstedemonstrationer;
 • Fråga oss genom att kontakta oss;
 • Ansöker om anställning hos oss;
 • Interagerar med oss som kund, leverantör eller affärspartner eller anställd eller representant för detta, inklusive om du tillhandahåller information om dina kunder eller patienter;
 • Besvarar våra enkäter eller frågor;
 • Gör ett klagomål till oss eller till våra kunder om oss; eller
 • Köper våra produkter eller tjänster.

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi samlar in i enlighet med gällande lagstiftning och förklaringen i detta meddelande (såvida inte detta regleras i någon av våra andra policyer eller meddelanden, enligt förklaringen ovan). Under vissa omständigheter, om du inte vill tillhandahålla oss din information, kan vissa produkter och tjänster vara otillgängliga för dig.

Nedan följer en sammanfattning av hur vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter och de potentiella mottagarna av dina personuppgifter. Vissa jurisdiktioner kräver att vi anger de rättsliga grunderna för behandling av dina Personuppgifter, vilka inkluderas nedan, men observera att inte alla jurisdiktioner godtar alla rättsliga grunder som anges nedan.

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in
 • Exempel på personuppgifter som behandlats
 • Källor till personuppgifter
 • Syfte med behandling av personuppgifter
 • Juridiska grunder för behandling av personuppgifter
 • Mottagare av dina personuppgifter
Identitets- och kontaktinformation
 • Exempel på identitets- och kontaktinformation: För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, jobbtitel, användarnamn och lösenord för konto, IP-adress och ID-kod för nationella leverantörer (National Provider Identifier) eller statligt licensnummer
 • Källor: Direkt från dig, din vårdgivare eller dina patienter; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förse dig med våra produkter och tjänster; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll åt dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att säkerställa lämplig användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring
 • Rättsliga grunder: För våra legitima intressen; för medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; i allmänhetens intresse; för att följa en rättslig skyldighet, att utföra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*
 • Mottagare: Zimmer Biomet, våra dotterbolag och närstående företag; Vårdgivare; patienter; och partners som hjälper oss att tillhandahålla Produkterna eller Tjänsterna eller hjälper oss att förbättra vår marknadsföring eller administration**
Demografisk information
 • Exempel på demografisk information: Ålder, kön, civilstånd, funktionshinder och födelsedatum
 • Källor: Direkt från dig, din vårdgivare eller dina patienter; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förse dig med våra produkter och tjänster; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll åt dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att säkerställa lämplig användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring
 • Rättsliga grunder: För våra legitima intressen; för medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; i allmänhetens intresse; för att följa en rättslig skyldighet, att utföra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*
 • Mottagare: Zimmer Biomet, våra dotterbolag och närstående företag; Vårdgivare; patienter; och partners som hjälper oss att tillhandahålla Produkterna eller Tjänsterna eller hjälper oss att förbättra vår marknadsföring eller administration**
Kommersiell och finansiell information
 • Exempel på kommersiell och finansiell information transaktionsregister, produkter och tjänster som köpts, erhållits eller beaktats, begära dokumentation, kundserviceposter, finansiella transaktionshistorik och finansiellt kontonummer
 • Källor: Direkt från dig, din vårdgivare eller dina patienter; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förse dig med våra produkter och tjänster; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll åt dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att säkerställa lämplig användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring
 • Rättsliga grunder: För våra legitima intressen; för medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; i allmänhetens intresse; för att följa en rättslig skyldighet, att utföra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*
 • Mottagare: Zimmer Biomet, våra dotterbolag och närstående företag; Vårdgivare; och partners som hjälper oss att tillhandahålla produkterna eller tjänsterna eller hjälper oss att förbättra vår marknadsföring eller administration**
 • Exempel på hälsoinformation: Information om din behandling, inklusive födelsedatum, kön/könstillhörighet, behandlingsdatum, medicinsk historik och behandlingsinformation, patientrapporterade resultatmätningar (t.ex. svar på frågeformulär och undersökningar), röntgen, magnetisk resonanstomografi, medicinska skanningar, användaraktivitet, bilder och videor av behandlingsaktiviteter, slutbehandling och uppgifter om användningen, och kommunikation med din Vårdgivare och/eller patient, inklusive ljud och/eller video från telehälsotjänster
 • Källor: Direkt från dig, din vårdgivare eller dina patienter; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förse dig med våra produkter och tjänster; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll åt dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att säkerställa lämplig användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring
 • Rättsliga grunder: För medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; för vetenskaplig eller historisk forskning eller statistiska ändamål; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*
 • Mottagare: Zimmer Biomet, våra dotterbolag och närstående företag; Vårdgivare; patienter; och partners som hjälper oss att tillhandahålla Produkterna eller Tjänsterna eller hjälper oss att förbättra vår marknadsföring eller administration**
Professionell och utbildningsinformation
 • Exempel på yrkes- och utbildningsinformation: Jobbtitel eller befattning, arbetsgivare, ID-nummer för nationella leverantörer (National Provider Identifier), ange medicinskt licensnummer, arbetsförmåga, anställningshistoria, examen, certifiering, specialutbildning, svar på enkäter och frågeformulär och anmälningshistorik för våra utbildningsevenemang
 • Källor: Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förse dig med våra produkter och tjänster; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll åt dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att säkerställa lämplig användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring
 • Rättsliga grunder: För våra legitima intressen; för medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; i allmänhetens intresse; för att följa en rättslig skyldighet, att utföra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*
 • Mottagare: Zimmer Biomet, våra dotterbolag och närstående företag; Vårdgivare; och partners som hjälper oss att tillhandahålla produkterna eller tjänsterna eller hjälper oss att förbättra vår marknadsföring eller administration**
Teknisk information
 • Exempel på teknisk information: Internetprotokolladresser (IP), webbläsartyp, webbläsarspråk, enhetstyp, reklam-ID: n som är associerade med din enhet (såsom Apples Apple’s Identifier for Advertising (IDFA) eller Android’s Advertising ID (AAID)), datum och tid då du använder våra produkter och Tjänster, enhetliga resurssökare eller webbadresser (dvs. webbplatsadresser) som besöks före ankomsten och efter att ha lämnat våra produkter och tjänster, aktivitet på våra produkter och tjänster och hänvisande webbplatser eller applikationer, data som samlats in från cookies eller annan liknande teknik**, och geolokaliseringsinformation
 • Källor: Direkt från dig; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förse dig med våra produkter och tjänster; för att kommunicera med dig; för att identifiera och autentisera dig; för att anpassa innehåll åt dig; för att upptäcka säkerhetsincidenter; för att skydda mot skadlig eller olaglig aktivitet; för att säkerställa lämplig användning av våra produkter och tjänster; för att förbättra våra produkter och tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; och/eller för kvalitetssäkring
 • Rättsliga grunder: För våra legitima intressen; för medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; i allmänhetens intresse; för att följa en rättslig skyldighet, att utföra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*
 • Mottagare: Zimmer Biomet, våra dotterbolag och närstående företag; Vårdgivare; och partners som hjälper oss att tillhandahålla produkterna och tjänsterna eller hjälper oss att förbättra vår marknadsföring eller administration**
Anonyma/avidentifierade data
 • Anonyma uppgifter är uppgifter för vilka dina individuella personliga egenskaper har tagits bort så att du inte identifieras och informationen inte längre betraktas som personuppgifter enligt dataskyddslagar***
 • Källor: Direkt från dig, din vårdgivare eller dina patienter; från dina enheter; från våra affärspartners
 • Syfte: För att förbättra våra Produkter och Tjänster; för kortvarig, övergående användning; för administrativa ändamål; för marknadsföring, intern forskning och utveckling; för kvalitetssäkring; och/eller för våra egna syften
 • Rättsliga grunder: Vi förlitar oss på följande syften för att anonymisera personuppgifter, efter vilken tid uppgifterna inte längre är personuppgifter enligt relevant dataskyddslagstiftning – för våra legitima intressen; för vetenskaplig eller historisk forskning eller statistiska ändamål; för medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling; i allmänhetens intresse; för att följa en rättslig skyldighet, att utföra ett kontrakt; för att skydda vitala intressen; för att säkerställa höga krav på kvalitet och säkerhet för hälso- och sjukvård och medicintekniska produkter; under omständigheter där vi har begärt och fått samtycke; och för andra ändamål som kan krävas eller tillåtas enligt lag*

*De juridiska grunder som Zimmer Biomet har åberopat enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) inkluderar de som räknas upp i artiklarna 6 och 9, beroende på typen av Personuppgifter.

**Under begränsade omständigheter kan mottagarna inkludera, (1) i händelse av en försäljning, överlåtelse eller överföring till köparen, rätten eller förvärvaren; och, (2) statliga tjänstemän, brottsbekämpning eller andra när detta är tillåtet enligt detta meddelande eller krävs enligt lag.

***Detta inkluderar i USA avlägsnande av identifierare från skyddad hälsoinformation som krävs enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 CFR § 164.514(b)(2), för att sådana uppgifter ska anses avidentifierade.

Cookies och liknande verktyg

När du besöker Zimmer Biomet-webbplatser eller applikationer kan vi använda ”cookies”, webb-beacons och annan teknik för att hjälpa oss att betjäna användarna bättre och för att hjälpa oss att utvärdera och förbättra innehållet eller funktionerna i Produkterna eller Tjänsterna. En cookie är en liten bit data (en unik numerisk kod) som skickas från en webbplats eller applikation och lagras på en användares enhet medan användaren surfar på webbplatsen eller använder applikationen. Cookies gör många olika jobb, som att identifiera tidigare aktiviteter så att din användning av produkten eller tjänsten är effektivare och roligare, komma ihåg dina preferenser (som språkval) och verifiera dig.

Vanliga användningar för cookies inkluderar att:

 • Identifiera användare som har loggat in på en Produkt eller Tjänst för att undvika att användare måste skicka in ett användarnamn upprepade gånger;
 • Hålla reda på användarnas preferenser beträffande innehållet de vill se och formatet i vilket de vill visa det så att de inte behöver skicka in preferenserna igen;
 • Hålla reda på vilka sidor användare begär för att förbättra webbplatsens innehåll och navigering;
 • Ägna sig åt analyser om hur Produkterna och Tjänsterna används; och
 • Samla in information om användarnas aktiviteter över tid och över olika webbplatser eller applikationer när de använder webbplatsen eller applikationen.

Webb-beacons (även kända som internettaggar, pixeltaggar och tydliga GIF) är små bitar av kod som kan placeras på våra webbplatser eller andra produkter och tjänster som gör det möjligt för oss att få information om användningen. Webb-beacons kan inte identifiera dig som individ och används för att visa innehåll för besökare och för att generera statistik om webb trafik och trender.

Om du vill välja bort eller återkalla samtycke till att använda icke-nödvändiga cookies och relaterad teknik kan du ställa in din webbläsare för att förhindra användning av cookies från Zimmer Biomet-webbplatser, liksom andra webbplatser som du kan besöka (se www.aboutcookies.org för mer information om hur du gör detta). Om du gör det kan du fortfarande använda Zimmer Biomet Produkter och Tjänster, men det är möjligt att vissa delar av Produkter och Tjänster inte fungerar korrekt eller kan fungera långsammare. Du kanske också kan välja bort/återkalla ditt samtycke till att använda icke-nödvändiga cookies och relaterad teknik genom att klicka på ”Inställningar”-knappen längst ner på den här produkten eller tjänsten. Genom att använda våra Produkter och Tjänster och inte inaktivera cookies godkänner du deras användning.

För mer information om vår användning av cookies, webb-beacons och liknande tekniker, se Zimmer Biomet Cookie Notice på www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Information om barn

Zimmer Biomet samlar inte medvetet in, underhåller, lämnar ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter från minderåriga under 16 år utan tillstånd från den minderåriges föräldrar eller vårdnadshavare.

Kombination av data

Vi kan kombinera information vi samlar in, oavsett om det handlar om personuppgifter eller inte, med personuppgifter som vi kan få från tredje part, inklusive Vårdgivare.

Interaktiva funktioner av våra webbplatser

I den utsträckning vi erbjuder offentliga forum eller gruppforum på våra Produkter och Tjänster, till exempel nyhetsflöden, bloggar, anslagstavlor eller liknande verktyg (”interaktiva funktioner”), kan inlägg eller kommentarer du gör vara offentliga och visas för andra. Du bör vara försiktig innan du publicerar information om dig själv, inklusive personuppgifter, online. Du godkänner och förstår att du inte förväntar dig någon integritet eller sekretess i innehållet du skickar till interaktiva funktioner på Produkterna och Tjänster. Förutom när det krävs enligt gällande lag, åtar vi oss inte någon skyldighet att ta bort personuppgifter som du lägger ut på våra Produkter och Tjänster, och du avslöjar alla personuppgifter på egen risk.

Länkar till andra webbplatser

Våra Produkter eller Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser, applikationer, produkter eller tjänster som inte ägs eller drivs av Zimmer Biomet, till exempel webbplatser för sociala medier och applikationer som Facebook och Twitter. Du bör noggrant granska sekretesspolicyn och praxis på andra webbplatser, produkter och tjänster eftersom vi inte kan kontrollera och inte är ansvariga för sekretesspolicyer, meddelanden eller metoder för tredjepartswebbplatser, applikationer, produkter och tjänster.

Skydda information

I överensstämmelse med tillämpliga lagar och krav har Zimmer Biomet infört fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, modifiering, stöld, obehörig åtkomst eller obehörigt utlämnande av information, i överensstämmelse med lagliga skyldigheter och branschpraxis. Vi utvärderar dessa skyddsåtgärder för att minimera riskerna med nya säkerhetshot. Men som på alla webbplatser, applikationer, produkter och tjänster kan vi tyvärr inte garantera säkerhet för data som samlas in genom våra Produkter och Tjänster.

Dina rättigheter angående dina personuppgifter och hur du utövar dem

Du kan enligt lagstiftningen i din jurisdiktion ha rätt till följande, med avseende på vissa eller alla dina Personuppgifter:

 • Att begära åtkomst till dina personuppgifter (inklusive enligt artikel 15 i GDPR);
 • För att begära att vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter (inklusive enligt artikel 16 och 17 i GDPR);
 • För att begära att vi begränsar eller blockerar behandlingen av dina personuppgifter (inklusive enligt artikel 21 och 22 i GDPR);
 • För att tillhandahålla dina personuppgifter direkt till en annan, dvs. en rätt till dataportabilitet (inklusive enligt artikel 20 i GDPR); och
 • När vi tidigare fått ditt samtycke, att dra tillbaka samtycket till behandling (inklusive enligt artikel 21 i GDPR).

Om du vill utöva dessa rättigheter, kan du skriva till oss på privacy.emea@zimmerbiomet.com eller Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 USA. För Tyskland kan du också kontakta vårt tyska dataskyddsombud på dpo.germany@zimmerbiomet.com. Om du är bosatt i Kalifornien kan du också skicka in din begäran här, vid privacy.nam@zimmerbiomet.com, eller via telefon 844-922-2721. Vi kan, efter att ha mottagit din begäran, kräva ytterligare information från dig för att uppfylla begäran och verifiera din identitet. Var medveten om att vi eventuellt inte kan ge dig dessa rättigheter under vissa omständigheter, till exempel om vi är rättsligt förhindrade att göra det.

Om du är belägen i Asien och Stillahavsområdet, vänligen kontakta det relevanta dataskyddsombudet för ditt land som anges i Bilaga 2 till detta meddelande via kontaktuppgifterna i den.

Om du är orolig för hur dina personuppgifter används, vänligen maila oss eller kontakta oss. Dessutom kan du ha rätt att lämna in ett klagomål mot oss. För att göra det, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet (om det finns en i ditt land).

Överföring av personuppgifter över nationella gränser

Var medveten om att de Personuppgifter vi samlar in kan överföras till, och lagras utanför din stat, region, land eller annan jurisdiktion, där lagarna om personlig integritet kanske inte är lika skyddande som de som finns på din plats, inklusive USA. Zimmer Biomet har infört skyddsåtgärder, i enlighet med gällande lagkrav, för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, oavsett vilka standarder som finns i det land där dina personuppgifter kan överföras. Detta inkluderar att ingå avtal med tredje part, såsom tjänsteleverantörer, för att kräva att de antar standarder som säkerställer en likvärdig skyddsnivå för data som de vi antar.

Marknadsföring och kampanjmeddelanden

Du kan avsluta prenumerationen på våra marknadsförings- eller kampanjmeddelanden. För att göra detta, vänligen mejla oss på websupport@zimmerbiomet.com eller använd funktionen för avregistrering som erbjuds i vår e-postreklam eller annan kommunikation när det är tillämpligt. Observera att om du redan har begärt våra Produkter eller Tjänster när du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke, innebär det att vi behöver en kort tidsperiod för att uppdatera dina inställningar och säkerställa att vi följer din begäran.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi upprätthåller en relation med dig, din vårdgivare eller din patient och/eller så länge vi tillhandahåller en Produkt eller Tjänst till dig eller till kunder som betjänar dig. Vi kan därför behålla personuppgifter så länge det är rimligt nödvändigt för legitima affärsändamål eller juridiska och reglerande ändamål.

Särskild anmärkning till patienter i USA

Om du är patient i USA, observera att detta Meddelande skiljer sig från din vårdgivares Meddelande om integritetsskydd i enlighet med HIPAA, som beskriver hur din vårdgivare använder och lämnar ut individuellt identifierbara uppgifter om din hälsa som den samlar in, likväl som andra integritetsrutiner som Leverantören tillämpar. Zimmer Biomet samlar in, använder och avslöjar personuppgifter som de får på uppdrag av din vårdgivare i enlighet med din vårdgivares HIPAA-meddelande om sekretesspraxis.

Ändringar i detta sekretessmeddelande

Vi kan uppdatera detta meddelande från tid till annan utan föregående meddelande. Som sådan bör du granska detta meddelande regelbundet. Din fortsatta interaktion med oss och/eller användningen av våra Produkter och Tjänster som omfattas av detta meddelande utgör ditt godkännande av detta meddelande.

Kontakta oss

Om du har några frågor, inklusive hur du får tillgång till detta meddelande i ett alternativt format, vänligen maila oss på privacy.emea@zimmerbiomet.com eller skriv till oss på Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

Om du befinner dig utanför USA, till exempel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy.emea@zimmerbiomet.com. För Tyskland kan du kontakta vårt tyska dataskyddsombud på dpo.germany@zimmerbiomet.com. Du kan också skriva till oss på Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

Om du är belägen i Asien och Stillahavsområdet, och vill komma i kontakt med en dataskyddsansvarig, vänligen kontakta det relevanta dataskyddsombudet för ditt land som anges i Bilaga 2 till detta meddelande via kontaktuppgifterna i den.

Uppdaterad: Mars 2021
© 2021 Zimmer Biomet. Med ensamrätt.