Vanliga frågor för användning med iPhone

Följande vanliga frågor är avsedda att hjälpa dig lösa de problem du kan stöta på när du använder mymobility iPhone-programmet för mobila digitala enheter (appen). Om du upplever smärta, svindel, svimning, yrsel, andnöd, fysiskt obehag eller svårigheter (dvs. obalans eller oförmåga att slutföra en övning utan att orsaka smärta) med övningarna i din plan, sluta omedelbart och rådfråga din läkare. OM DU TROR ATT DU BEHÖVER AKUT MEDICINSK HJÄLP SKA DU OMEDELBART RINGA DITT LANDS NÖDNUMMER.

Allmänt

Vad är mymobility?

mymobility är en digital interaktiv vårdplan i form av en mobilapplikation avsedd för iPhone. Appen uppmanar och uppmuntrar användare att utföra uppgifter (t.ex. som att utföra ordinerade övningar och besvara frågor) som tilldelats av deras läkare, som en del av läkarens vårdplan. Läkaren och dennes vårdteam kan övervaka utförande av uppgifter och kommunikation för att följa dina framsteg och justera din vårdplan enligt detta. mymobility kan användas med patienter för att förbereda dem inför en operation och för återhämtning efter operation. Det kan även användas för att hjälpa patienter att återhämta sig från vissa typer av skador eller trauma.

Hur fungerar mymobility-programmet?

Ditt vårdteam hjälper dig välja en lämplig vårdplan som inte bara hjälper dig förbereda dig inför en operation utan även att återhämta dig efter den. mymobility kan också hjälpa dig att återhämta dig från oväntade skador eller trauma.

Ditt vårdteam följer dina framsteg genom den vårdplan de valt för dig. De ger dig även återkoppling via den säkra meddelandefunktionen, som även kan användas för att vid behov justera din plan.

Hur får jag/tar jag bort aviseringar på telefonen?

Du kan ändra inställningarna för mymobilitys app-aviseringar genom att gå till ”Inställningar” och sedan klicka på ”Aviseringar” på din iPhone. Skrolla sedan nedåt tills du hittar mymobility-appen och klicka på den. På nästa sida kan du ändra hur och när du får aviseringar från appen.

Logga in

Måste jag ge Apple HealthKit-appen åtkomst till mina hälsodata nu eller kan jag göra det senare? Vad händer om jag inte ger ”Hälsa”-appen tillgång till mina hälsodata?

Ja, du kan ge Hälsa-appen tillgång till dina hälsodata senare. Appen mymobility begär dataåtkomst för att överföra dina personliga hälsodata till medlemmarna i ditt vårdteam. Hälsodata ger ditt vårdteam möjlighet att följa dina framsteg under tiden före operation och under återhämtningen. Även om det inte är ett krav att tillåta åtkomst till dina hälsodata ger åtkomst ditt vårdteam möjlighet att följa din aktivitet (som patient) och upptäcka mönster i patientaktiviteterna och justera vårdplanerna efter behov för att främja lyckade återhämtningsresultat efter operation.

Vad måste jag göra för att ge appen ”Hälsa” åtkomst?

Efter att du hämtat mymobility-appen följer du processen för kontoaktivering. Under ett av de sista stegen, innan du kan använda appen, kommer du att tillfrågas om att ge mymobility åtkomst till dina hälsodata. Du får alternativet att välja ”Aktivera alla kategorier” eller välja den specifika åtkomst du vill ge mymobility. Sedan kan du klicka på ”Tillåt”.

Oavsett om du ger Hälsa-appen åtkomst nu eller väntar till senare kommer du tillbaka till mymobility-appen. Kom ihåg att om du inte ger Hälsa-appen tillgång till dina hälsodata kommer statistiken i mymobility-appen (dvs. steg) att visas som ”ej tillämpligt” tills du ger Hälsa-appen åtkomst manuellt via enhetens inställningar.

Jag har glömt mitt användarnamn. Hur loggar jag in?

I appens huvudinloggningsskärm klickar du på länken ”Logga in” och sedan på ”Glömt användarnamn” längst ned till vänster på nästa skärm. På nästa sida anger du mobilnummer, födelsedatum som är kopplat till ditt konto och bekräftar var din vårdgivare finns. Tryck sedan på ”Fortsätt”. Du måste sedan bekräfta din identitet med en temporär kod som skickas via sms. När du bekräftat din identitet återgår du till inloggningsskärmen där ett meddelande visas med ditt användarnamn. Du kan nu logga in med det användarnamnet. Obs! Användarnamn gör ingen skillnad på stora och små bokstäver. Ett annat alternativ för att underlätta framtida inloggning är att konfigurera och använda Touch ID/Face ID på telefonen.

Vad är mitt användarnamn?

Om du är osäker på ditt användarnamn kanske du inte konfigurerat ditt mymobility-konto än. För att göra det läser du de sms du fått från ditt vårdteam. Sms:et skickades när din profil skapades när du registrerades i mymobility-programmet. Obs! Användarnamn gör ingen skillnad på stora och små bokstäver.

Om du vet att du redan konfigurerat ditt mymobility-konto, men har glömt ditt användarnamn, klickar du på länken ”Glömt användarnamn” längst ned till vänster på skärmen. På nästa sida anger du mobilnummer, födelsedatum som är kopplat till ditt konto och bekräftar var din vårdgivare finns. Tryck sedan på ”Fortsätt”.

Du måste sedan bekräfta din identitet med en temporär kod som skickas via textmeddelande. När du bekräftat din identitet återgår du till inloggningsskärmen där ett meddelande visas med ditt användarnamn. Du kan nu logga in med det användarnamnet. Obs! Användarnamn gör ingen skillnad på stora och små bokstäver. Ett annat alternativ för att underlätta framtida inloggning är att konfigurera och använda Touch ID/Face ID på iPhone.

Kan jag ändra mitt användarnamn?

Nej. Användarnamnet du skapade första gången du loggade in i appen är det användarnamn du alltid kommer att ha.

Varför fungerar inte mitt användarnamn?

Om användarnamnet inte fungerar och du är säker på att du skriver det korrekt kan du verifiera det. För att göra detta från appens inloggningsskärm klickar du på länken ”Glömt användarnamn” längst ned till vänster på skärmen.

På nästa skärm anger du det mobilnummer och födelsedatum som är kopplat till kontot och klickar på ”Fortsätt”. Du måste sedan bekräfta din identitet med en temporär kod som skickas via sms. När du bekräftat din identitet öppnas inloggningsskärmen där ett meddelande visas med ditt användarnamn. Obs! Användarnamn gör ingen skillnad på stora och små bokstäver. Ett annat alternativ för att underlätta framtida inloggning är att konfigurera och använda Touch ID/Face ID på iPhone.

Om användarnamnet som skickas inte är det du kommer ihåg från när du konfigurerade ditt konto kontaktar du ditt vårdteam. Om du fortfarande har problem kontaktar du mymobility support eller på e-post support@zbmymobilitysolutions.com.

Jag har glömt lösenordet. Hur återställer jag det?

Klicka på länken ”Glömt lösenord” längst ned till höger på appens inloggningsskärm.

På nästa sida anger du ditt användarnamn och födelsedatum och bekräftar var din vårdgivare finns. Tryck sedan på ”Fortsätt”. Du måste sedan bekräfta din identitet med en temporär kod som skickas via sms. När du bekräftat din identitet kommer nästa skärm att låta dig återställa ditt lösenord. När du återgår till appen kan du logga in med ditt användarnamn och det temporära lösenordet.

Beroende på din vårdgivares säkerhetspreferenser är alla lösenord antingen en 4-siffrig numerisk kod ELLER skiftlägeskänsliga med en minsta längd på 8 tecken, med minst en stor och en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken – som måste vara ett av: !@#$%()_-?/.,:’ <mellanslag>. Obs! Om du vill kunna se lösenordet medan du skapar det kan du klicka på ”ögonikonen” (till höger om lösenordsraden) för att tillfälligt visa lösenordet.

Om ditt permanenta lösenord godkänts och ändrats kommer appen att informera dig om detta. Det kan vara bra att skriva ned lösenordet på en säker plats. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga. Ett annat alternativ för att underlätta framtida inloggning är att konfigurera och använda Touch ID/Face ID på iPhone.

Hur byter jag lösenordet?

Du måste vara inloggad i appen för att byta lösenordet. Klicka på ikonen ”Inställningar” till höger om det undre navigeringsfältet.

Klicka sedan på alternativet ”Byt lösenord”. På nästa skärm måste du ange ditt gamla lösenord och sedan ditt nya permanenta lösenord. Kom ihåg att beroende på din vårdgivares säkerhetspreferenser är alla lösenord antingen en 4-siffrig numerisk kod ELLER skiftlägeskänsliga med en minsta längd på 8 tecken, med minst en stor och en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken – som måste vara ett av: !@#$%()_-?/.,:’ <mellanslag>. Om ditt permanenta lösenord godkänts och ändrats kommer appen att informera dig om detta.

Det kan vara bra att skriva ned lösenordet på en säker plats. Obs! Ditt nya lösenord måste vara unikt och kan inte vara ett av de senast 10 använda lösenorden. Ett annat alternativ för att underlätta framtida inloggning är att konfigurera och använda Touch ID/Face ID på iPhone.

Jag har inte fått ett textmeddelande efter att ha tryckt på alternativet ”Glömt lösenord”. Vad gör jag nu?

Om du är säker på att du (1) skrev in din e-postadress och ditt telefonnummer korrekt och (2) dubbelkollat att du inte fått något textmeddelande kontaktar du mymobility support eller på e-post support@zbmymobilitysolutions.com. Om du tror att du kanske skrev fel e-postadress eller telefonnummer kan du försöka använda funktionen ”Glömt lösenord” igen.

Varför fungerar inte mitt lösenord?

Om ditt lösenord inte fungerar och du vet att du anger rätt lösenord kan du byta lösenordet. Du måste använda alternativet ”Glömt lösenord” på inloggningsskärmen.

Kom ihåg att beroende på din vårdgivares säkerhetspreferenser är alla lösenord antingen en 4-siffrig numerisk kod ELLER skiftlägeskänsliga med en minsta längd på 8 tecken, med minst en stor och en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken – som måste vara ett av: !@#$%()_-?/.,:’ <mellanslag>. Om ditt permanenta lösenord godkänts och ändrats kommer appen att informera dig om detta.

Det kan vara bra att skriva ned lösenordet på en säker plats. Obs! Ditt nya lösenord måste vara unikt och kan inte vara ett av de senast 10 använda lösenorden. Ett annat alternativ för att underlätta framtida inloggning är att konfigurera och använda Touch ID/Face ID på iPhone.

Jag har angett korrekta inloggningsuppgifter men kan ändå inte logga in. Vad kan jag göra? Vem kan jag kontakta för hjälp?

Det finns några olika alternativ. Om du redan försökt använda länkarna ”Glömt användarnamn” och ”Glömt lösenord” utan framgång, kontrollera din internetanslutning. För att använda appen mymobility måste du vara ansluten till ett WiFi-nätverk eller ha tillgång till mobilt bredband (dvs. 3G, 4G). Kontrollera WiFi- eller internetanslutningen på telefonen genom att gå till ”Inställningar” på din iPhone och klicka på ”Wi-Fi”. Härifrån kan du kontrollera om du är ansluten till ett WiFi-nätverk eller trycka för att ansluta till ett nätverk.

Om du fortfarande har problem med att logga in i appen kontaktar du mymobility support eller på e-post support@zbmymobilitysolutions.com.

Jag får ett felmeddelande om att mitt språk inte stöds, vad gör jag?

Det betyder att mymobility-appen för närvarande inte har stöd för det språk som din iPhone är inställd på. Oavsett om du väljer att byta språk inifrån appen, från inloggningsskärmen eller från inställningssidan kommer mymobility att omdirigera dig till inställningarna för iPhone, där du kan välja ett språk som stöds av mymobility och av din vårdgivare. Felmeddelandet i appen talar om vilket/vilka språk din vårdgivare har stöd för. Om inga språkalternativ är tillgängliga följer du stegen nedan:

  1. Öppna appen inställningar
  2. Tryck på Allmänt
  3. Tryck på Språk och region
  4. Tryck på Andra språk
  5. Välj ett språk
  6. Återgå till mymobility, app-felet tar dig till språkinställningarna för mymobility.

Felsökning

Jag har problem att ta bilder eller spela in video i appens ”Meddelande”-del.

Du kanske inte har gett mymobility tillåtelse att använda kameran. Om du är osäker går du till inställningarna i iPhone, skrollar ned till där apparna listas och väljer appen mymobility. På nästa skärm där det står ”Kamera” ser du till att omkopplaren är inställd till höger så att den är grön, vilket anger att alternativet är aktiverat.

Om du vet att du gett programmet tillgång till kameran och du fortfarande har problem kan du försöka stänga av programmet helt och starta det igen. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du mymobility support eller på e-post support@zbmymobilitysolutions.com.

Jag kommer inte åt mitt konto.

Om du försöker logga in och får ett meddelande om att antingen ditt lösenord eller användarnamn är felaktigt kan du försöka med att klicka på länkarna ”Glömt användarnamn” eller ”Glömt lösenord”. Om du misslyckas med att logga in 10 gånger låses ditt konto. Ett meddelande som anger ”Kontot har låsts på grund av 10 misslyckade inloggningsförsök. Det kommer automatiskt att låsas upp efter en timme. Om du fortfarande inte kan logga in efter det kontaktar du mymobility support eller support@zbmymobilitysolutions.com.” När du klickar på ”Ok” kommer du tillbaka till inloggningsskärmen. Innan ditt konto blir låst får du varningar som anger hur många fler försök du har innan kontot låses.

Mitt ljud fungerar inte. Vad kan jag göra?

Se till att telefonens ljud är aktiverat genom att kontrollera knappen på telefonens vänstra sida. Du kan också trycka på volymknapparna längst upp till vänster på utsidan av telefonen. Ett annat alternativ är att dubbelkolla ljudinställningarna under ikonen ”Inställningar” på din iPhone genom att klicka på ”Ljud och haptik” under huvudmenyn ”Inställningar”. Här kan du höja eller sänka telefonens volym.

Jag råkade av misstag ta bort mymobility-appen och kan inte hitta den på min telefon. Vad gör jag? Är allt jag gjort borta för alltid?

Nej, allt du gjort är inte borta. Hämta ned appen till telefonen igen och logga sedan in. När du loggat in igen bör du kunna se allt du gjort i appen. Om du har frågor om ditt tidigare deltagande i appen kontaktar du ditt vårdteam. Om du har problem med att hämta appen igen kontaktar du mymobility support eller på e-post support@zbmymobilitysolutions.com.

Appen mymobility stängdes plötsligt. Varför hände det och vad gör jag nu?

Om detta händer kontrollerar du att telefonens batteri inte är slut. Om batteriet har laddning kan appen ha kraschat. Om du inte lyckades slutföra en uppgift innan appen kraschade kan du ha förlorat osparade data. Öppna appen igen och kontrollera om du behöver börja om med några tilldelade uppgifter eller bara kan fortsätta där du var innan kraschen. Om du höll på med en övning och inte kunde slutföra den helt genom att registrera dina repetitioner eller minuter har den övningen inte sparats. Registrera i så fall antalet repetitioner/minuter du utförde för den övningen i stället för att hoppa över den helt. Obs! Alla slutförda övningar och de repetitioner/minuter du registrerat för övningarna ska vara sparade i appen. Se bara till att du utför de kvarvarande övningarna i rutinen.

Skärmen har låst sig i mymobility-appen. Vad gör jag nu?

Det bästa alternativet är att helt stänga av appen (genom att svepa bort den som du normalt gör med appar i telefonen) och sedan öppna den igen. Klicka sedan på ”Inställningar”-ikonen (till höger på det undre menyfältet för navigering) och klicka sedan på ”Logga ut”. Appen frågar om du är säker på att du vill logga ut. Klicka på ja för att logga ut från appen. Om du fortfarande har problem med appen väntar du 15 minuter och försöker logga in igen. Om problemen kvarstår kontaktar du mymobility support eller på e-post support@zbmymobilitysolutions.com.

Åtkomst och användning

Det finns inget i min att göra-lista. Vad gör jag nu?

Om det inte finns något i din att göra-lista när du loggar in betyder det att du utfört alla de uppgifter du tilldelats för dagen eller att det inte fanns några tilldelade uppgifter för dagen. Bra jobbat! Du kan gå tillbaka och granska utförda utbildningsaktiviteter eller logga ut från appen för dagen. Se till att du återkommer kommande dag för nästa omgång aktiviteter.

Om du förväntade dig uppgifter i att göra-listan (dvs. utbildning eller övningar) och det inte finns något bör du skicka ett meddelande till ditt vårdteam från ”Meddelanden” i appen för att kontrollera om det blivit fel.

Hur stänger jag appen när den är i fullskärmsläge på min telefon?

Om du trycker på ”Hem”-knappen längst ned på din iPhone stängs appen. För att öppna appen igen kan du antingen dubbelklicka på ”Hem”-knappen igen för att välja appen eller välja appikonen på telefonen. För iPhone X eller nyare sveper du upp från underdelen av skärmen för att stänga appen.

Om du bara vill logga ut från appen klickar du på ”Inställningar”-ikonen längst ned till höger i menyfältet för navigering och sedan på ”Logga ut”. Appen frågar om du är säker på att du vill logga ut. Om du klickar på ja loggas du ut från appen.

Kan jag ändra ljudinställningarna i appen?

Nej. Du kan bara ändra ljudinställningarna för din iPhone.

Kan jag ändra hastigheten för övningsvideor?

Nej. Du kan dock pausa en video efter behov.

Du kan även starta om en video från början genom att trycka på återspolningsknappen.

Dessutom kan du trycka på knappen för ”slinga”, vilket gör att övningen upprepas flera gånger tills du trycker på pausknappen för att stoppa.

När videon är slut kan du trycka på uppspelningsknappen igen för att börja från början.

Hur gör jag om jag av misstag markerade en aktivitet (dvs. utbildning, övning osv.) som utförd när den inte är det?

Utbildningsaktiviteter är alltid tillgängliga i ditt utbildningsbibliotek. Om du inte slutfört ett utbildningsobjekt kan du när som helst visa dessa genom att klicka på ikonen ”Utbildning” i mitten av det nedre navigationsfältet.

För frågeformulär gäller att om du inte helt slutförde formuläret och klickade på ”Skicka” i slutet ska frågeformuläret fortfarande visas på Hemsidan som ej utförd.

För träningspass gäller att om du inte slutfört passet helt ska passet fortfarande visas som ej utfört och du ska kunna se alla övningar. Om du av misstag hoppade över en övning i en slutförd rutin kan du dock inte gå tillbaka och utföra den. Om det händer så skicka ett meddelande till ditt vårdteam så att de får veta det.

Jag lämnade min aktivitet för tidigt eller vill gå tillbaka till den igen. Hur kan jag göra det?

Om du inte utfört aktiviteten än ska du fortfarande kunna se den på din ”Att göra”-lista. Om du vill gå tillbaka till en utbildningsaktivitet klickar du på ikonen ”Utbildning” i navigeringsfältet längst ned. Därifrån kan du visa alla utbildningsaktiviteter som du tilldelats. Du bör här kunna välja och utföra utbildningsaktiviteten.

För träningspass gäller att om du inte utfört passet helt än ska det fortfarande vara tillgängligt på din ”Att göra-lista”. Kom ihåg att om du inte utför ett träningspass på den dag som det är tilldelat kommer du inte att kunna utföra det en annan dag. Programmet mymobility låter dig bara ange det antal repetitioner/minuter som du tilldelades. Det är för att hjälpa dig undvika att göra för mycket för snabbt, vilket kan leda till skada och göra att din återhämtning tar längre tid.

Finns det någon lathund som kan hjälpa mig att komma ihåg det viktigaste jag måste göra under varje övning?

Inte just nu. Om du har frågor om ett träningspass kontaktar du ditt vårdteam via appens funktion ”Meddelanden”.

Jag har redan inlett mitt träningspass, men appen stängdes av. Hur kommer jag tillbaka till där jag var?

Försök öppna appen och starta dttn tilldelade träningspass igen. Du kan behöva starta passet från början eftersom ditt tidigare arbete kanske inte sparades helt. Du kan dock hoppa över de övningar du redan utfört. Se till att du förklarar för ditt vårdteam vad som hände genom att använda appens funktion ”Meddelanden”. Se även till att du korrekt anger antalet repetitioner du genomförde för varje övning, särskilt om du hoppar över en övning du redan genomfört.

Vad betyder framstegsringarna på skärmen Hem?

Det finns tre framstegsringar – Utbildning, Frågeformulär och Träningspass – på hemsidan som ger dig en snabb översikt av din aktivitetsstatistik. Om du klickar på pilen under varje framstegsring visas en ruta med en förklaring av vad ringen representerar och hur procentvärdet för aktiviteten beräknas.

Jag är osäker på något som jag tilldelades eller har andra frågor till mitt vårdteam. Hur skickar jag ett meddelande till mitt vårdteam?

Om du har frågor om något som du tilldelats kan du kontakta ditt vårdteam. Du kan när som helst skicka ett meddelande genom ikonen ”Meddelande” längst ned på navigeringsfältet. På skärmen ”Meddelanden” skriver du ditt meddelande i rutan ”Skriv meddelande” nära skärmens underdel.

Det fungerar ungefär som att skicka ett textmeddelande på telefonen, när du är klar klickar du på den rosa pilen till höger om meddelandefältet för att skicka meddelandet till ditt vårdteam. Du kan även skicka en bild eller video via appen genom att klicka på kameraikonen till vänster om meddelandefältet.

När du skrivit klart meddelandet måste du komma ihåg att klicka på knappen ”Skicka” längst ned till höger. Om meddelandet visas i meddelandetråden betyder det att meddelandet skickades till ditt vårdteam.

Hur vet jag vilka som ingår i mitt vårdteam?

För att visa de som ingår i ditt vårdteam klickar du på ikonen ”Meddelanden” längst ned i navigationsfältet. Klicka på personer-ikonen längst upp till höger på skärmen ”Meddelanden”. En lista över hälsovårdspersonal som ingår i ditt visas.

Varför blir jag tillfrågad om att fylla i frågeformulär?

Du kommer att ombes fylla i frågeformulär en gång före operationen och flera gånger efter. Varje svar motsvarar ett värde. Vi tar svaren, summerar dem och får ett poängvärde som ger en bild av hur du fungerar. Vi ber dig fylla i dessa formella frågeformulär för att: (1) Hjälpa ditt vårdteam bedöma din återhämtning och (2) Jämföra din poäng efter operationen med den före operationen för att utvärdera dina framsteg. Det gör också att vårdteamet kan jämföra din återhämtning mot normalvärdena för detta frågeformulär.

Varför frågar ni om min tidigare sjukdomshistoria?

Du ombeds lämna information om din tidigare sjukdomshistoria i form av en översikt antingen före eller efter din operation. Dina svar hjälper till att skapa analytiska modeller för att förbättra patientupplevelsen och hjälpa ditt vårdteam att utvärdera rätt vård för dig. Ditt vårdteam kan välja att använda denna översikt eller inte enligt dennes önskemål.

Varför ombes jag att lämna en smärtbedömning och/eller berätta om min läkemedelsanvändning?

Du kan under hela vårdepisoden komma att tillfrågas om din aktuella smärtbedömning och läkemedelsanvändning. Vi ber dig att svara på dessa korta frågeformulär för att ge vårdteamet aktuell information om hur du mår och hur mycket läkemedel du använder. Denna information bedöms tillsammans med din övriga statistik för att mäta dina framsteg och se till att återhämtningen fortskrider som den ska. Hur ofta och om du tillfrågas om din smärta och läkemedelsanvändning bestäms av ortopeden.

Varför visas statistiken för hur ofta jag använder min Apple Watch?

Om du anslutit en Apple Watch och gett ditt medgivande till att dela din Apple HealthKit-statistik med mymobility visas statistiken för hur ofta du använder klockan på din hemsida. Tryck på denna ruta för att visa mer information om statistiken för hur ofta du använder klockan. Ditt vårdteam har nytta av informationen från Apple Watch, så du ska sikta på att försöka använda klockan minst 8 timmar om dagen, minst 4 gånger i veckan, men om du använder den oftare ger det vårdteamet bättre möjlighet att följa din vård. Om du har en Apple Watch och inte ser denna ruta kan det bero på att din ortoped inte har stöd för denna funktion för närvarande.

Kan jag videochatta med mitt vårdteam?

Nej. Du kan dock spela in ett videomeddelande på telefonen, i appen, och skicka det till ditt vårdteam.

Jag slutförde mitt träningspass. Varför kan jag inte ange hur många repetitioner eller minuter jag utförde?

Om du inte kan ange antalet repetitioner eller minuter du utförde kan du ha utfört fler än det tilldelade antalet repetitioner/minuter. Programmet mymobility låter dig bara ange det antal repetitioner eller minuter som du tilldelades. Det är för att hjälpa dig undvika att göra för mycket för snabbt, vilket kan leda till skada och göra att din återhämtning tar längre tid.

Hur länge kan jag vara inloggad i appen innan jag loggas ut och måste logga in igen (dvs. minuters inaktivitet/stänga programmet/låsa telefonen, osv.)?

Om du lämnar appen helt (dvs. sveper uppåt för att helt stänga/lämna appen) måste du logga in igen. Du loggas ut från appen efter 15 minuters inaktivitet om du antingen låser telefonen, minimerar appen för att göra något annat på telefonen eller bara lämnar appen öppen utan att göra något.

Kom ihåg att om du håller på med en aktivitet men inte stänger appen helt kan dina framsteg gå förlorade. Se till att du utför din pågående aktivitet helt innan du lämnar appen så att du inte förlorar några framsteg.

Jag kunde inte utföra mitt träningspass igår. Varför kan jag inte se dem idag?

Träningspass kan inte utföras på andra än de tilldelade dagarna, varken före eller efter operationen. Det är för att hjälpa dig undvika att göra för mycket under en dag, vilket kan leda till skada och göra att din återhämtning tar längre tid.

Vad betyder det att skrivas ut?

Att bli utskriven innebär att ditt vårdteam beslutat att du inte längre behöver delta i mymobility-programmet. Du kommer inte att ha tillgång till några av tjänsterna i mymobility-appen. Om du fortfarande behöver hjälp eller har frågor kontaktar du ditt vårdteam. I en akut situation ska du alltid omedelbart ringa ditt lands nödnummer.

Kan jag läggas in som patient igen? Vad innebär det?

Ja. Om ditt vårdteam beslutar att du behöver läggas in igen efter att du skrivits ut kan du delta i mymobility-programmet igen. Kontakta ditt vårdteam om du har ytterligare frågor.

Meddelanden

Vilka kan jag skicka meddelanden till?

Du kan bara skicka meddelanden till hela ditt vårdteam. När du skickar ett meddelande till vårdteamet får de en avisering om att de har ett meddelande som kräver åtgärd. Du skickar och läser meddelanden i fliken ”Meddelanden”. Om du svarar på ett meddelande från ditt vårdteam skickas svaret till alla medlemmar i vårdteamet.

Kan jag se meddelanden jag skickat tidigare?

Ja, med ”Meddelanden”-ikonen på navigationsfältet längst ned kan du se alla meddelanden du utväxlat med vårdteamet.

Kan jag skicka en bild eller ett videomeddelande?

Ja, det kan du. När du är inloggad i appen klickar du på ikonen ”Meddelanden” längst ned i navigationsfältet. Du kan klicka på kameraikonen för att skicka en bild eller en video.

På nästa skärm väljer du om du vill lägga till ett foto eller en video. Första gången du lägger till ett foto eller en video frågar appen om du vill ge den tillgång till din kamera och sedan till din mikrofon. Om du väljer ja kan du ta ett foto eller spela in en video.

Ta ett foto genom att trycka på ordet ”Foto” så att det markeras med blått. Du kan antingen ta ett foto av något framför dig eller klicka på ”Växla”-knappen för att byta till den främre kameran och ta en bild av dig själv.

För att spela in en video trycker du på ordet ”Video” så att det markeras med blått. Du kan antingen spela in en video av något framför dig eller klicka på ”Växla”-knappen för att byta till den främre kameran och spela in en video av dig själv. Kom ihåg att du kan spela in en video på upp till 90 sekunder.

När du är klar med fotot eller videon kan du antingen ta ett nytt foto/spela in en ny video eller klicka på ”Klart” i det övre högra hörnet. Om du inte vill använda fotot eller videon kan du klicka på knappen ”Ta om” och sedan på ”Avbryt” på nästa skärm.

Om du är nöjd med fotot eller videon klickar du på ”Klart” längst upp till höger för att bifoga fotot/videon till meddelandet. Du kan fortfarande ta bort eller ta om fotot/videon genom att klicka på ”x” längst upp till höger på fotot/videon medan det fortfarande är i meddelandefältet, innan du skickar meddelandet till ditt vårdteam.

Apple Watch Wrist Wearable Device

Do I have to purchase and/or use an Apple Watch to be enrolled in the mymobility program?

No. You do not need to purchase or even use an Apple Watch to be a part of the mymobility program.

What is the purpose of using the Apple Watch?

The benefits of using the Apple Watch in combination with the mymobility program is to allow you, as the patient, more access to all the benefits of being enrolled in the mymobility program. Some of these benefits include an easier way to track flights of stairs and step count to help aid you and your surgeon throughout your recovery. In addition, the Apple Watch will notify you when you have new, assigned opportunities available in the app. It also gives the option for an instant look at your statistics to help you in your post-surgical recovery process.

How will using the Apple Watch help me in the mymobility program?

The Apple Watch can help you, as a patient, by providing alerts that tasks are due and collecting information. This allows your Care Team to have more up-to-date health data about you and to adjust your care plan, as needed.

I am having issues using my Apple Watch in the mymobility program. Who can I reach out to for help?

Please contact mymobility support or via email at support@zbmymobilitysolutions.com.

Telemedicin via videomöte

Vad är telemedicin via videomöte?

Tjänsten för telemedicin via videomöte gör det möjligt för hälsovårdspersonal att tillhandahålla klinisk vård till patienter via mymobility-appen. Denna tjänst förenklar för patienterna och ger möjlighet till möten utan att behöva åka till kliniken eller sjukhuset.

Hur registrerar jag mig för denna tjänst?

Det finns ingen registrering för detta, kontakta ditt vårdteam och fråga om de erbjuder denna tjänst.

Kan jag använda mitt användarnamn och lösenord för mymobility för denna tjänst?

Ja, tjänsten för videomöte tillhandahålls i mymobility mobilapp och du behöver därför inte skapa ett nytt användarnamn eller lösenord.

Kostar det något att använda tjänsten för videomöte?

Hör med ditt vårdteam om det finns några avgifter för virtuella möten. För att använda denna tjänst måste du ansluta till internet via WiFi eller mobilt bredband vilket kan innebära en avgift från din nätverksoperatör.

Hur bokar, ändrar eller avbokar jag ett möte med mitt vårdteam?

Du kan kontakta din vårdteammedlem direkt för att boka, ändra eller avboka ett videomöte. För närvarande har mymobility mobilapp inte stöd för att boka, ändra eller avboka möten.

Får jag några aviseringar i mymobility-appen om mina bokade videomöten?

Ja, du får en push-avisering när ett nytt videomöte bokas av din vårdteammedlem. Du får också en push-avisering när ett schemalagt möte uppdateras eller avbokas.

Kan jag lägga till informationen om mitt videomöte i kalendern i iPhone?

Ja, du kan lägga till informationen om videomötet i kalendern i din iPhone från sidan med information om videomötet.

Vad händer om jag glömmer bort att ansluta till videomötet med mitt vårdteam, måste jag betala en avgift?

Om du glömmer och inte deltar i videomötet kan du komma att debiteras en avgift av ditt vårdteam eftersom du inte deltog. Kontakta ditt vårdteam och se till att du förstår vad som gäller för videomöten.

Min kamera fungerar inte, hur sätter jag på den?

mymobility-appen kontrollerar automatiskt om kameran är påslagen innan du ansluter till videomötet. Om kameran inte är påslagen visar appen ett meddelande om att gå till inställningen och kommer att omdirigera dig till konfigurationssidan för att ställa in kameran.

Mina kamerainställningar är aktiverade men kameran fungerar fortfarande inte, vad ska jag göra?

Om kameran inte fungerar under videomötet kontrollerar du om kameraikonen är inaktiverad. Du kan aktivera videomötet genom att klicka på kameraikonen, kameran ska då slås på.

Måste jag slå på kameran för att delta i videomötet?

Ja, video stöds bara om kameran är påslagen.

Jag har anslutit till videomötet men medlemmen i mitt vårdteam är fortfarande inte här, hur kontaktar jag medlemmen i vårdteamet?

Medlemmen i vårdteamet kanske är lite försenad och om du behöver kontakta dem måste du ringa dem direkt på telefonen. mymobility-appen har ingen kanal för att kontakta vårdteammedlemmen när du anslutit till videomötet.


Om du har ytterligare frågor om din vård som gäller ditt hälsotillstånd, aktivitet, smärta, vårdplan (eller anvisningar från din läkare i vårdplanen) eller specifika övningar ska du ringa din läkare. Om du inte kan lösa de tekniska problemen med hjälp av informationen ovan kontaktar du mymobility-supporten på telefon eller via e-post. Om kontakten sker via e-post är det bra om du kan ge en detaljerad beskrivning av problemet du upplever, eventuella felmeddelanden och ett foto av problemet. Se Apples webbplats för information om hur du tar en skärmbild med telefonen. När du tagit skärmbilden/skärmbilderna kan du skicka ett e-postmeddelande till mymobility supportadress nedan. E-postadress till mymobility-supporten: support@zbmymobilitysolutions.com Denna information är avsedd för patienter som använder Zimmer Biomet Connected Health mymobility® digitala program (”app”). Zimmer Biomet Connected Health tillhandahåller inte medicinsk vård. Bara behörig hälsovårdspersonal kan avgöra vilken behandling som är lämplig för ditt specifika tillstånd; lämpliga aktiviteter och restriktioner efter operationen varierar från patient till patient. Vårdplanen och instruktionerna i mymobility-appen har valts och ordinerats till dig av din läkare och du måste ställa alla frågor om ditt medicinska tillstånd till din ansvariga läkare. Informationen som du tillhandahåller genom detta program kommer att användas av Zimmer Biomet eller dess närstående företag i enlighet med gällande uppgiftsskyddslagstiftning; se integritetsskyddspolicyn i mymobility-appen för mer information. Allt innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra rättigheter för immateriell egendom, som tillämpligt, som ägs av eller licensierats till Zimmer Biomet eller dess närstående företag, om inte annat anges, och får inte distribueras, kopieras eller lämnas ut, helt eller delvis utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Zimmer Biomet. Alla personnamn som används i detta dokument är påhittade. Ingen identifiering av verkliga patienter eller hälsovårdspersonal avses eller ska uttydas. ©2020 Zimmer Biomet

Apple, Apple Watch, iPhone, HealthKit, Face ID och Touch ID är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.